Visit USTA.com
Northeast Texas Coalition Tennis Association, Inc.

» News

NETX USTA Leagues Registrations              
modified: October 6, 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sr Men (50, 2013=40+) 126 133 137 160 149 138 169
40+ Women 134 156 178 167 196 216 276
40+ Mixed 107 105 56 55 84 85 97
2012 40+       321      
Adult Men (18 +) 280 296 190 239 203 202 177
18+ Women 397 412 396 412 416 361 385
18+ Mixed 242 243 222 207 382 293 301
Tri Level 89 65 38 42   95 36
Combo 76 96 56 72 67 87 58
Super Sr Men (60, 2013=55+) 36 37 29 44 97 92 128
55+ Women 49 47 40 38 116 121 112
55+ Mixed           29 30
Super Sr + Men (70, 2013=65+) 10 12 10 11 18 24 29
65+ Women 19 19 22 28 22 31 31
Lone Star Women 6 15 0 15      
Total all Adult USTA leagues 1571 1636 1374 1811 1750 1774 1829

 

 

 
 

 
 
 
 
Close